Autorské práva

Všetky práva sú vyhradené.
Nijaká časť tejto stránky, hlavne obrazy,  sa nesmie reprodukovat ani rozširovať akýmkoľvek spôsobom, teda elektronicky, mechanicky, fotograficky ani inak, bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Tebov s.r.o.

Predajom obrazu nie sú predajné aj autorské práva.